FORZA W PROGRAMIE CERTYFIKACJI PZPN

Od początku sezonu 2019/2020 Klub Sportowy Forza Wrocław weźmie udział w procesie Certyfikacji Szkółek Piłkarskich organizowanych przez Polski Związek Piłki Nożnej. Dzięki możliwości otrzymania statusu certyfikowanej szkółki Forza Wrocław będzie mogła przejść na jeszcze wyższy poziom szkolenia. 

W związku z procesem certyfikacji musimy spełnić szereg wymogów. Jednym z nich jest konieczność zarejestrowania przez rodziców swoich dzieci jako zawodników Klubu Sportowego Forza Wrocław w portalu Łączy Nas Piłka oraz złożenia wniosku o potwierdzenie w szkółce piłkarskiej na ww. portalu.

 

DRODZY RODZICE PROSIMY O REJESTRACJĘ WASZYCH DZIECI i ZŁOŻENIE WNIOSKU O POTWIERDZENIE ZAWODNIKA W SZKÓŁCE PIŁKARSKIEJ (należy wybrać opcję "ZŁÓŻ WNIOSEK O POTWIERDZENIE W SZKÓŁCE") FORZA WROCŁAW DO 10 WRZEŚNIA.

Proces zakładania konta i rejestracji zawodnika w szkółce piłkarskiej został przedstawiony na poniższym filmie.

Link do portalu Łączy Nas Piłka https://www.laczynaspilka.pl/