OBOZY DZIECIĘCE

Obozy dziecięce odbywają się dwa razy w roku. Pierwszy obóz odbywa się na przełomie czerwca i lipca, tuż po zakończeniu roku szkolnego. Drugi natomiast odbywa się w pierwszym tygodniu ferii zimowych i zrzesza całe grupy aby miło spędzić czas w aktywny sposób.

wisła_2020_zdj.png
​W związku z tym, że ilość miejsc jest ograniczona, po zapisaniu zawodnika, należy bezzwłocznie wpłacić zaliczkę, która jest potwierdzeniem rezerwacji miejsca.

I rata - zaliczka 300 zł po wysłaniu zgłoszenia

II rata - 300 zł do 30 listopada

III rata - pozostała część kwoty do 31 grudnia
Numer konta dedykowany do obozów: 
82 1090 1522 0000 0001 4030 7822
W tytule: Imię i nazwisko dziecka, Wisła (I/II turnus) 2020.
​W zgłoszeniu obowiązkowo należy podać:
  • Imię i nazwisko uczestnika,
  • rok urodzenia, PESEL,
  • nr kontaktowy rodzica/opiekuna,
  • adres zamieszkania.
W przypadku chęci otrzymania faktury prosimy o podanie danych do faktury.