top of page

OBOZY DZIECIĘCE

86356464_2902333559833708_74868778552682

Obozy dziecięce odbywają się dwa razy w roku. Pierwszy obóz odbywa się w sierpniu. Drugi natomiast odbywa się w pierwszym tygodniu ferii zimowych i zrzesza całe grupy aby miło spędzić czas w aktywny sposób.

NowUlotka obozowa Krościenko 2021 nowa-1
Prosimy o dokonanie opłaty w wysokości 1150 zł za udział w obozie do
28 grudnia 2020 r.
Numer konta dedykowany do obozów: 
36 1090 1522 0000 0001 4162 0090
W tytule: Imię i nazwisko dziecka, Krościenko 2021
​W celu zapisania dziecka prosimy o wysłanie zgłoszenia mailem/smsem. W zgłoszeniu obowiązkowo należy podać:
  • Imię i nazwisko uczestnika,
  • rok urodzenia, PESEL,
  • nr kontaktowy rodzica/opiekuna,
  • adres zamieszkania.
W przypadku chęci otrzymania faktury prosimy o podanie danych do faktury.
bottom of page