OBOZY KLUBOWE

Integralną część systemu szkolenia Klubu Sportowego Forza Wrocław stanowią obozy sportowo-rekreacyjne. Odbywają się one dwa razy do roku.

-w okresie wakacji:

  1. Letni obóz sportowo - rekreacyjny dla Zawodników w wieku 7 - 10 lat, najczęściej nad morzem,

  2. Letni obóz typowo sportowy dla Zawodników w wieku 11- 18 lat.

- oraz w okresie ferii zimowych:

  1. Zimowy obóz sportowo - rekreacyjny dla Zawodników w wieku 7 - 10 lat,

  2. Obóz typowo sportowy dla Zawodników w wieku 11 - 18 lat.

OBOZY DRUŻYN LIGOWYCH
OBOZY DRUŻYN DZIECIĘCYCH