OPŁATY

1. Wysokość składki członkowskiej ustalana jest na okres od 1 września  do 31 sierpnia roku następnego.

 

2. W sezonie 2021/2022, w okresie od 1 września 2021 roku do 31 sierpnia 2022 roku wysokość składki członkowskiej dla zawodników wynosi:

Składka członkowska dla zawodników kontynuujących zajęcia w sezonie 2021/22.

130 zł miesięcznie - zawodnicy w grupach trenujących 2 razy w tygodniu

150 miesięcznie - zawodnicy w grupach trenujących 3 razy w tygodniu

Dla wszystkich nowych zawodników dołączających od 01.09.2021 składka członkowska wynosi 150 zł. 

Pobierz regulamin Akademii Piłkarskiej Forza Wrocław

  1. Składkę członkowską dla wszystkich zawodników już trenujących ustala się na dany sezon rozgrywkowy obejmujący okres od 1 września - 31 sierpnia roku następnego.

  2. Wysokość składki członkowskiej obowiązującej w następnym sezonie rozgrywkowym ustala Zarząd SP “FORZA” do dnia 31 sierpnia i przekazuje do wiadomości na stronie www.forza.wroclaw.pl.

  3. W sezonie 2021/2022 wysokość składki członkowskiej dla zawodników wynosi 130 lub 150 zł miesięcznie. Dla wszystkich nowych zawodników dołączających od 01.09.2021 składka członkowska wynosi 150 zł. 

  4. Opłata składki członkowskiej nie jest odpłatnością za ilość zajęć. Składka jest jednym z elementów budżetu Akademii “FORZA” i zapewnia jej całościowe funkcjonowanie.

  5. Składka członkowska jest niepodzielna i niezależna od ilości treningów w których uczestniczył Zawodnik.

  6. W przypadku usprawiedliwionej nieobecności trwającej ponad dwa pełne miesiące kalendarzowe - Zarząd, na pisemny wniosek rodzica/opiekuna, może zmniejszyć składkę za te miesiące o 50% lub w szczególnych przypadkach zwolnić Zawodnika z obowiązku opłacania składki członkowskiej. Warunkiem rozpatrzenia wniosku jest terminowe regulowanie składek członkowskich w miesiącach poprzednich.

  7. Składka członkowska płatna jest na konto do 10 dnia miesiąca za dany miesiąc.

  8. W przypadku nieopłacenia składki przez dwa miesiące - członkostwo w Akademii Piłkarskiej zostaje zawieszone, a zawodnik nie ma prawa uczestniczenia w treningach i meczach.

  9. Całkowita rezygnacja zawodnika z zajęć w Akademii Piłkarskiej musi być zgłoszona na adres mailowy: biuro@forzawroclaw.pl. Do momentu zgłoszenia rezygnacji opłaty  będą naliczane tak, jak za uczestnictwo w zajęciach.

Wpłaty prosimy uiszczać na konto: 

 

Stowarzyszenie Sportowe "FORZA"

ul. Świeradowska 70/47

50-559 Wrocław

 

Santander Bank Polska 02 1090 2398 0000 0001 1736 9352

 

Obowiązkowy tytuł wpłaty:

imię i nazwisko zawodnika oraz m-c za który jest wpłata