top of page

SKŁADKA CZŁONKOWSKA W SEZONIE 2023/24

W sezonie 2023/2024, w okresie od 1 września 2023 roku do 31 sierpnia 2024 roku, wysokość składki członkowskiej dla zawodników wyniesie:

200 zł miesięcznie - grupy podstawowe i średniozaawansowane (grupy, które mają treningi 2 razy tygodniowo)

230 zł miesięcznie - drużyny ligowe + grupy zaawansowane (grupy, które mają treningi 3 lub 4 razy tygodniowo) + grupy

trenujące na oddziale Jagodno/Wojszyce

 

PROSIMY O ZAPOZNANIE SIĘ Z REGULAMINEM AKADEMII!

Pobierz regulamin Akademii Piłki Nożnej Forza Wrocław - sezon 2023/24

Deklaracja członkowska sezon 2023/24

 1. Składkę członkowską dla wszystkich zawodników ustala się na dany sezon rozgrywkowy obejmujący okres od 1 września do 31 sierpnia roku następnego.

 2. Wysokość składki członkowskiej obowiązującej w następnym sezonie rozgrywkowym ustala Zarząd Akademii “FORZA” do dnia 31 sierpnia każdego roku i przekazuje do wiadomości na stronie www.forza.wroclaw.pl.

 3. W sezonie 2023/2024 wysokość składki członkowskiej dla zawodników wynosi 200 lub 230 zł miesięcznie.

 4. Opłata składki członkowskiej nie jest odpłatnością za zajęcia. Składka jest jednym z elementów budżetu Akademii “FORZA” i zapewnia jej całościowe funkcjonowanie.

 5. Składka członkowska jest niepodzielna i niezależna od ilości treningów w których uczestniczył Zawodnik. Składka członkowska nie jest zmniejszana ani zwracana w przypadku nieobecności zawodnika na zajęciach, spowodowanej czynnikami leżącymi po stronie zawodnika, rodzica lub opiekuna prawnego.

 6. Składka członkowska jest opłacana przez 12 miesięcy w roku. W okresie wakacji, jeśli dziecko nie bierze udziału w zajęciach przez cały miesiąc, na wniosek rodzica może zostać zastosowana opłata postojowa w wysokości połowy standardowej składki członkowskiej.

 7. W przypadku usprawiedliwionej nieobecności trwającej ponad dwa pełne miesiące kalendarzowe - Zarząd, na pisemny wniosek rodzica/opiekuna, może zmniejszyć składkę za te miesiące o 50% lub w szczególnych przypadkach zwolnić Zawodnika z obowiązku opłacania składki członkowskiej. Warunkiem rozpatrzenia wniosku jest terminowe regulowanie składek członkowskich w miesiącach poprzednich.

 8. Składka członkowska płatna jest "z góry" na konto do 10-go dnia miesiąca za dany miesiąc.

 9. W przypadku braku opłacenia składki przez dwa miesiące - członkostwo w Akademii Piłkarskiej zostaje zawieszone, a zawodnik nie ma prawa uczestniczenia w treningach i meczach oraz pozostałych wydarzeniach organizowanych przez Akademię.

 10. W przypadku uczestniczenia w zajęciach przez rodzeństwo, na wniosek rodzica, wysokość składki członkowskiej może zostać obniżona o 20 zł za każdego z uczestników.

 11. Całkowita rezygnacja zawodnika z zajęć musi być zgłoszona na adres mailowy: biuro@forzawroclaw.pl. Do momentu zgłoszenia rezygnacji opłaty  będą naliczane tak, jak za uczestnictwo w zajęciach.

Wpłaty prosimy uiszczać na konto: 

 

Stowarzyszenie Sportowe "FORZA"

ul. Świeradowska 70/47

50-559 Wrocław

 

Santander Bank Polska 02 1090 2398 0000 0001 1736 9352

 

Obowiązkowy tytuł wpłaty:

Składka członkowska + imię i nazwisko zawodnika + miesiąc za który jest wpłata

bottom of page