OPŁATY

1. Wysokość składki członkowskiej ustalana jest na okres od 1 września  do 31 sierpnia roku następnego.

 

2. W sezonie 2020/2021, w okresie od 1 września 2020 roku do 31 sierpnia 2021 roku wysokość składki członkowskiej dla zawodników wynosi:

130 zł miesięcznie - zawodnicy w grupach trenujących 2 razy w tygodniu

150 miesięcznie - zawodnicy w grupach trenujących 3 razy w tygodniu

Pobierz regulamin Akademii Piłkarskiej Forza Wrocław

  1. Składkę członkowską dla wszystkich zawodników już trenujących ustala się na dany sezon rozgrywkowy obejmujący okres od 1 września - 31 sierpnia roku następnego.

  2. Wysokość składki członkowskiej obowiązującej w następnym sezonie rozgrywkowym ustala Zarząd SP “FORZA” do dnia 31 sierpnia i przekazuje do wiadomości na stronie www.forza.wroclaw.pl.

  3. W sezonie 2020/2021 wysokość składki członkowskiej dla zawodników wynosi 130 lub 150 zł miesięcznie.

  4. Opłata składki członkowskiej nie jest odpłatnością za ilość zajęć. Składka jest jednym z elementów budżetu Akademii “FORZA” i zapewnia jej całościowe funkcjonowanie.

  5. Składka członkowska jest niepodzielna i niezależna od ilości treningów w których uczestniczył Zawodnik.

  6. W przypadku usprawiedliwionej nieobecności trwającej ponad dwa pełne miesiące kalendarzowe - Zarząd, na pisemny wniosek rodzica/opiekuna, może zmniejszyć składkę za te miesiące o 50% lub w szczególnych przypadkach zwolnić Zawodnika z obowiązku opłacania składki członkowskiej. Warunkiem rozpatrzenia wniosku jest terminowe regulowanie składek członkowskich w miesiącach poprzednich.

  7. Składka członkowska płatna jest na konto do 10 dnia miesiąca za dany miesiąc.

  8. W przypadku nieopłacenia składki przez dwa miesiące - członkostwo w Akademii Piłkarskiej zostaje zawieszone, a zawodnik nie ma prawa uczestniczenia w treningach i meczach.

  9. Całkowita rezygnacja zawodnika z zajęć w Akademii Piłkarskiej musi być zgłoszona na adres mailowy: biuro@forzawroclaw.pl. Do momentu zgłoszenia rezygnacji opłaty  będą naliczane tak, jak za uczestnictwo w zajęciach.

Wpłaty prosimy uiszczać na konto: 

 

Stowarzyszenie Sportowe "FORZA"

ul. Świeradowska 70/47

50-559 Wrocław

 

Santander Bank Polska 02 1090 2398 0000 0001 1736 9352

 

Obowiązkowy tytuł wpłaty:

imię i nazwisko zawodnika oraz m-c za który jest wpłata