UBEZPIECZENIE

Szanowni Państwo,

Wypełniając obowiązek nałożony przez ustawę o sporcie na zawodników uczestniczących w rozgrywkach piłki nożnej oraz wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Rodziców prezentujemy Państwu, we współpracy z SAFE SPORT Ubezpieczenia Sportowe ofertę ubezpieczenia grupowego dla naszych zawodników.

 

Ubezpieczenie przygotowane jest pod kątem specyfiki uprawianej dyscypliny i obejmuje w swoim zakresie:

 

  • Szeroką ochronę - ochronę 24 h na dobę przez 365 dni w roku - również podczas zajęć szkolnych, lekcji W-F, treningów piłki nożnej, meczów i wyjazdów na turnieje - i jako takie ZASTĘPUJE UBEZPIECZENIE oferowane przez szkoły, któe najczęściej takich zdarzeń nie obejmuje!

 

  • Atrakcyjne warianty ubezpieczenia:

wariant I - 34 zł,

wariant II - 59 zł,

wariant III - 87 zł

wariant IV - 169 zł

zobacz zakresy ubezpieczenia

  • Ubezpieczenie trwające nawet w razie ewentualnej rezygnacji z treningów i uczestnictwa w SP "FORZA";

  • Osobę z ramienia Ubezpieczyciela odpowiedzialną za likwidację ewentualnej szkody, która będzie do Państwa dyspozycji i odpowie na wszystkie Państwa pytania;

Przystąpienie do ubezpieczenia od NNW jest obowiązkowe dla wszystkich Zawodników SP "FORZA", którzy w sezonie 2019/2020 będą uczestniczyć we współzawodnictwie sportowym (ustawa o sporcie), rozpoczynając od zawodników  z roczników 2012 (rozpoczynających turnieje w kategorii Żak), na zawodnikach z rocznika 2001 kończąc.

 

UWAGA! Jeśli zawodnik ma wykupioną polisę ubezpieczeniową u innego ubezpieczyciela, która obejmuje swoim zakresem ochronę podczas współzawodnictwa sportowego, to nie ma potrzeby skorzystania z powyższej oferty klubowej. 

Wpłat należy dokonywać osobnym przelewem na poniższy rachunek: 

Stowarzyszenie Sportowe "FORZA"

ul. Świeradowska 70/47

50-559 Wrocław

Santander Bank Polska 02 1090 2398 0000 0001 1736 9352

W tytule przelewu muszą znaleźć się OBOWIĄZKOWO poniższe informacje:

    1.Składka ubezpieczenie (wariant nr...),​

    2.IMIĘ I NAZWISKO ZAWODNIKA,

    3.ADRES ZAMIESZKANIA,

    4.PESEL osoby ubezpieczanej (Zawodnika).

W razie pytań - prosimy o kontakt: tel. 739 636 300

Zakup polis możliwy jest tylko na początku każdego sezonu w okresie wrzesień-listopad. Prosimy nie dokonywać zakupu polis poza tymi miesiącami.  ​

Polisy będą wystawiane 3 razy w miesiącu w okresie wrzesień-listopad:

  • 1 dnia każdego miesiąca (dla osób, które zgłoszą się pomiędzy 20 a 30 dniem poprzedniego miesiąca)

  • 11 dnia każdego miesiąca (dla osób, które zgłoszą się pomiędzy 1 a 10 dniem każdego miesiąca)

  • 21 dnia każdego miesiąca (dla osób, które zgłoszą się pomiędzy 11 a 20 dniem każdego miesiąca)

UBEZPIECZENIE NNW - GENERALI dla Zawodników SP "FORZA"

Likwidacja szkody:

GENERALI ZGŁOSZENIE SZKODY

Skan podpisanego formularza zgłoszeniowego oraz dokumentów dotyczących zgłaszanej szkody należy przesłać na adres mailowy 

szkody@generali.pl

Wszelkich odpowiedzi dotyczących zakresu ubezpieczenia udziela:

SAFE SPORT

Ubezpieczenia Sportowe

tel. 660 702 013

tel. 602 703 106

 

Wydawanie zaświadczeń/polis :

SAFE SPORT

Ubezpieczenia Sportowe

https://safesport.pl/kontakt/

tel. 660 702 013

tel. 602 703 106

biuro@safesport.pl

UBEZPIECZENIE NNW - GENERALI dla Zawodników SP "FORZA"

Likwidacja szkody:

GENERALI ZGŁOSZENIE SZKODY

Skan podpisanego formularza zgłoszeniowego oraz dokumentów dotyczących zgłaszanej szkody należy przesłać na adres mailowy 

szkody@generali.pl

Wszelkich odpowiedzi dotyczących zakresu ubezpieczenia udziela:

SAFE SPORT

Ubezpieczenia Sportowe

tel. 660 702 013

tel. 602 703 106

 

Wydawanie zaświadczeń/polis :

SAFE SPORT

Ubezpieczenia Sportowe

https://safesport.pl/kontakt/

tel. 660 702 013

tel. 602 703 106

biuro@safesport.pl

PODSTAWA PRAWNA

Dz.U. 2010 Nr 127 poz. 857
USTAWA
z dnia 25 czerwca 2010 r.
o sporcie

 

Rozdział 7
Bezpieczeństwo w sporcie


Art. 38. 1. Zawodnik uczestniczący we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez polski związek sportowy oraz zawodnik kadry narodowej podlegają obowiązkowemu ubezpieczeniu od następstw nieszczęśliwych wypadków w uprawianym sporcie.